Aktualności

 

Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej: "Zdrowie sportowca i aktywność fizyczna społeczeństwa największą wartością"

23-24 września 2016 roku w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbędzie się Kongres Naukowy PTMS Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej: „Zdrowie sportowca i aktywność fizyczna społeczeństwa największą wartością”.

Konferencja będzie honorowana do przedłużenia Certyfikatu PTMS w 2016 roku.

Informacje szczegółowe: www.medsport2016.umed.pl

  

Terminy kursów w 2016 r.

Kursy przeznaczone dla lekarzy ubiegających się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia - patrz zakładka: Certyfikaty PTMS.

 


 

Składka członkowska za 2016 r.

Składka członkowska od 2016 roku wynosi 70 złotych rocznie - Uchwała Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej z dnia 17 września 2015 r.

 


 

Film z XXXI Zjazdu PTMS 

 


 

Tryb uzyskiwania certyfikatu PTMS i jego przedłużania na 2 lata

Uzyskiwanie certyfikatu     przedłużanie certyfikatu