Powrót do poprzedniej strony

Znajdź lekarza z Certyfikatem
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Jedynie specjalista w dziedzinie medycyny sportowej jest lekarzem uprawnionym do prowadzenia poradnictwa sportowo-lekarskiego w nieograniczonym zakresie.

Sprawdź czy masz w okolicy lekarza z ważnym certyfikatem PTMS uprawniającym do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (kliknij na mapę, aby wyszukać)

INFORMACJA

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. "o ochronie danych osobowych"), lekarze posiadający certyfikat nadany przez PTMS, którzy chcą ujawnić swoje dane osobowe na stronie www.ptms.org.pl winni złożyć "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej" wg podanego wzoru:
Oświadczenie

Oświadczenie należy przesłać na adres :
Biuro Certyfikatów PTMS
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
ul. Kościuszki 4
50-038 Wrocław