Powrót do poprzedniej strony

Rekomendacja dla preparatu ALVEO firmy Akuna

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, w tym: opinii IRPZ oraz zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego i na podstawie wyników ekspertyzy Laboratorium Antydopingowego w Kolonii, przy uwzględnieniu badań zleconych przez firmę Akuna Polska Sp. z o.o., oraz kontrolnego badania przeprowadzonego przez Laboratorium Antydopingowe Instytutu Sportu w Warszawie, PTMS podziela pozytywną opinię o jakości preparatu ALVEO i jego bezpieczeństwie stosowania przez sportowców i osoby o zwiększonej aktywności fizycznej i tym samym udziela mu swej rekomendacji.

czytaj całość